Archive for July, 2012


Loto – paray? kim kazanacak ve oynayarak bir milyoner olacak?

Piyangolar salt ?ans oyunu ve kimin kazanaca??n? etkilemek mümkün de?il. Loto istatistiklerine ve önceki loto sonuçlar?na sahip olsan?z bile bir kazanc?n serisini hesaplayamazs?n?z. Lotoda kazanma ve varl?kl? bir milyoner olma ?ans? matematiksel olarak çok küçük. Lotoda para kazanma (h?zl? para) veya para elde etme diye bir ?ey yoktur. Piyango serilerinde kimin zengin olaca??na salt ?ans […]

Read More...