Archive for the Turkish Category


Temel Kurallar-Mystery At The Mansion

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan Mystery at the Mansion’a ho? geldiniz – CasinoMaxi! Sherlock Holmes öykülerinden esinlenilen ve özel bonus k?sm?nda cinayeti çözme ?ans? veren bir oyundur. Oyun Hakkýnda – CasinoMaxi Mystery at the Mansion , 5 silindirli, 25 kazanma çizgili, birden […]

Read More...

Geldiniz-Arabian Nights

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan Oyun Kurallar? – CasinoMaxi Arabian Nights’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz. Oyun Hakk?nda – CasinoMaxi Arabian Nights, 5 silindirli, 10 kazanma çizgili, birden fazla jeton kabul eden, wild ve scatter […]

Read More...

Çevrimiçi oynamay? ö?rendi?inizde ç?rakl?k döneminizin geçmesi için acele etmeyin

Birkaç butona basmak o kadar da zor olamaz? Evet, maalesef hata yapmak çok kolay. ?u 3 faktörü edinmeniz gerekiyor: Tecrübe Usul Bilgi Bu, birkaç ay boyunca küçük mebla?lar? – her bahis için 3-25 EURO- tekrar tekrar oynayarak ba?ar?l?r. Daha sonra ki?i yava?ça bahis paralar?n? art?r?r. Birdenbire art?r?rsan?z, bahis oynayabildi?iniz paray? s?n?rland?r?rs?n?z. Bu bahse para yat?rmadan […]

Read More...

Yar? zamanl? bahis oynaman?n ve spor bahislerinde kazanman?n bu kadar? yeter

Kazanman?z durumunda, tam zamanl? bahis oynama üzerinde çal??may? b?rakmay? m? dü?ünüyorsunuz? Böyle yapman?n hiçbir mant??? yok. Cumartesi ve Pazar günlerinin yan? s?ra Cuma ak?amlar? da bahis oynamak oldukça kazançl?. Ço?u insan?n herhangi bir ?ekilde bo? oldu?u zamanlar. Bir profesyonel ve kazanan olmak istiyorsan?z, i?i kap?n. Pazartesi’den Per?embe’ye kadar bizim istedi?imiz yüksek bahisler den çok az […]

Read More...

Kurallar-Voodoo Vibes

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan Oyun Kurallar? – CasinoMaxi Voodoo Vibes’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz. Oyun Hakk?nda – CasinoMaxi Voodoo Vibes , 5 silindirli, 25 kazanma çizgili, birden fazla jeton kabul eden, wild ve […]

Read More...

?yi bahis borsalar?

Bahis borsalar? bahis oyuncular?n?n birbirlerine kar?? oynad?klar? sitelerdir. Bahis borsalar? maçlar? al?r ve paray? i?ler, düzenler ve paray? öder. Bunun için kazançlardan bir komisyon al?rlar, genellikle % 5 oran?nda. Bu, bahis oranlar?n?n asl?nda daha dü?ük oldu?u anlam?na gelir, bahis oranlar?n?n % 2,5’i kazançlardan gidiyor bu yüzden bahis oranlar? asl?nda 1,95. Bahis oranlar?n? hesaplamak için, Buray? […]

Read More...

Geldiniz-Fishy Fortune

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan Oyun Kurallar? – CasinoMaxi Fishy Fortune’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz. Oyun Hakk?nda – CasinoMaxi Fishy Fortune , 5 silindirli, 10 kazanma çizgili, wild ve scatter semboller sunan bir video […]

Read More...

Geldiniz-10H All American

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan Oyun kurallar?-10H All American All American’a ho? geldiniz! All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r. Özel Eller-10H All American Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All […]

Read More...

Oyun Kurallar-100H Jacks or Better

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan Oyun kurallar?-100H Jacks or Better Jacks or Better’a ho? geldiniz! Jacks or Better, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r. Özel Eller-100H Jacks or Better Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, […]

Read More...

Basit Kurallar-100H Deuces Wild

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan Oyun kurallar?-100H Deuces Wild Deuces Wild’a ho? geldiniz! Dueces Wild, bir istisna d???nda ellerin olu?turulma yöntemi olarak geleneksel poker kurallar? takip etmektedir: Tüm ikililer “wild” kartt?r; yani kazanan bir eli tamamlayacak en iyi kart?n yerine kullan?labilir. Örne?in […]

Read More...