Oyun Kurallar-All American-25 hands

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-All American-25 hands-Bets10

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-All American-25 hands-Bets10

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-All American-25 hands-Bets10

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-All American-25 hands-Bets10

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-All American-25 hands-Bets10

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Geldiniz- All American-50 hands

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-All American-50 hands-Bets10

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-All American-50 hands-Bets10

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-All American-50 hands-Bets10

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-All American-50 hands-Bets10

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-All American-50 hands-Bets10

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Oyun Kurallar-100H Joker Wild

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-100H Joker Wild

Joker Wild’a ho? geldiniz!

Joker Wild, 52 kart ve bir jokerin yer ald??? 53 kartl? bir deste ile oynan?r. Joker Wild, bir istisna d???nda ellerin olu?turulma yöntemi olarak geleneksel poker kurallar? takip etmektedir: Joker bir “serbest” kartt?r; yani kazanan bir eli tamamlayacak en iyi kart?n yerine kullan?labilir. Örne?in joker, bir kent ya da flo? olu?turmak veya üçlüyü kare yapmak için kullan?labilir.

Özel Eller-100H Joker Wild

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?), Joker Wild’da baz? özel eller de bulunur.

 • 5?li. Tüö be? kart?n de?eri ayn?d?r; tamamlamak için joker kullan?l?r.
 • Flo? royal Tamamlamak için bir jokerin kullan?ld??? straight flush .
 • Do?al Flo? Royel. Herhangi bir joker içermeyen flo? royal.
 • Papaz ya da Üstü. Papaz ya da as peri veya joker ile tamamlanm?? papaz ya da as.

Nas?l oynan?r-100H Joker Wild

1-5 aras? jeton koymak için BAH?S SEV?YES? ‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda JETON DE?ERI göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden ÇEK dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-100H Joker Wild

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir ?kiye Katlama oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. ?kiye Katlama özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. TOPLA‘y? t?klad???n?zda, kazançlar?n?z? toplayabilir ve bir sonraki tura geçebilirsiniz.
Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-100H Joker Wild

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Temel Kurallar-All American-100 hands

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-All American-100 hands-Bets10

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-All American-100 hands-Bets10

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-All American-100 hands-Bets10

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-All American-100 hands-Bets10

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-All American-100 hands-Bets10

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Oyun Kurallar-Skeet Shooter

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

$keet $hooter’?n Kurallar?

Bu, “oyun içinde oyun” özelli?ine sahip, 5 çark ve 9 çizgiden olu?an bir kollu makinedir.

Kollu Makine

Bahis çizgilerini tek tek etkinle?tirmek için TEK Ç?ZG? dü?mesini t?klat?n.

Her t?klatmada yeni bir bahis çizgisi aç?l?r ve o bahis çizgisine 10c de?erinde bir bahis konulur. 9 çizginin tamam? etkinle?tirildi?inde yeniden t?klatma, i?lemi ba?tan ba?lat?l?r ve her t?klatmada bahis çizgilerine s?rayla birer 10c daha konulur.

Tüm çizgileri tek bir seferde etkinle?tirmek için TÜM Ç?ZG?LER’i de t?klatabilirsiniz.

MAKS BAH?S tüm çizgilere maksimum bahsi, her çizgiye 1€ olmak üzere toplam 9€, koyman?z? ve çarklar? döndürmenizi sa?lar.

BAHISLERI TEMIZLE, bahis çizgilerindeki tüm bahisleri temizler.

Her bahis çizgisine konulmu? fi? miktar?, bahis çizgileri etkinle?tirildi?inde bahis çizgisinin yan?nda gösterilir.

Konulmu? toplam fi? miktar?, çarklar?n alt?nda “Bahis” olarak gösterilir.

Oyuna ba?lamak için DÖNDÜR’ü t?klat?n. Ayr?ca ‘Return’ veya ‘Bo?luk’ tu?lar?na da basabilirsiniz.

Kazançlar, kazanan bahis çizgisindeki bahis ile o kombinasyonun ödeme plan?ndaki kar??l??? çarp?larak hesaplan?r.

Ödemelere göz atmak için ödeme tablosu dü?mesini t?klat?n.

$keet $hooter

Seçili bir bahis çizgisine üç veya daha fazla tüfek gelirse, trap at??? yapars?n?z. Trap at???, bir “oyun içinde oyun” özelli?idir ve kazanc?n?z? artt?rma f?rsat? sunar. Trap at???nda fare i?aretçisini oynatarak tüfe?inizle hedef al?n ve ekranda uçu?an hedefleri vurun.

Rasgele say?da fi? içeren on hedefe ate? etme f?rsat?n?z vard?r. Ne kadar çok vurursan?z, o kadar çok kazan?rs?n?z.

Her hedefe iki kez ate? etme hakk?n?z vard?r.

?Y? ?ANSLAR!

No related posts.

Temel Kurallar-100H All American

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-100H All American

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-100H All American

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-100H All American

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-100H All American

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-100H All American

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Geldiniz-Bonus Keno

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun Kurallar?

Bonus turlu ve Jackpot’lu Bonus Keno’ya ho? geldiniz!

Bonus Keno’nun amac?, oyunda seçilen 20 numaradan 2-10 aras? numaray? seçebilmektir. Klasik keno turunda kazanaca??n?z miktar, kaç tane say? seçti?inize, TUTAN say?s?na ve yat?rd???n?z miktara ba?l?d?r. Kazanmak için gereken en az tutan numara say?s?, kaç tane numara seçti?inize ba?l?d?r.

Oyunda ayn? zamanda, 5 joker kazan?ld???nda verilen bir bonus (ücretsiz) tur da bulunmaktad?r. Toplanan joker say?s?, oyunun sol üst kö?esinde gösterilmektedir. Bonus turlarda kazan?lan?n iki kat? ödenir (jackpot kazanmalar? hariç). Bonus turu s?ras?ndaki bahis miktar?, ilk jokeri ve be?inci jokeri ald???n?z turlar aras?nda oynad???n?z en dü?ük bahis tutarl? turdaki miktara e?ittir.

Ayn? zamanda çekilen numaralar Jackpot sembolünü (J ?eklinde 10 kare) ortaya ç?kartt???nda da artan jackpotu kazanma ?ans?na sahip olursunuz. Jackpot miktar?, sa? üst kö?ede gösterilir ve sürekli olarak güncellenir. Kazan?lan jackpot miktar?, oynanan bahse ba?l?d?r. Her bahis seviyesi için jackpot miktar?n?n a?a??daki %’lerini al?rs?n?z:

Keno ya da bonus turu oynamak için:

 • Daha önce bir tur oynad?ysan?z keno karelerini silmek için S?L‘i t?klat?n.
 • Bahis de?eri ok tu?lar?n? kullanarak bahis miktar?n? seçin.
 • A?a??da aç?klananlar gibi 2 – 10 ya da numara seçin:
 • elle numara seçerek
 • OTO. SEÇ‘i t?klatarak rasgele say?lar seçerek
 • Geçmi? tablosunda bir önceki turu seçerek.

Ödeme tablosu, bahis ve seçilen numaralara göre olaso kazançlar? gösterecek ?ekilde güncellenir.

 • BA?LA ya da 5 OYUN ya da 10 OYUN’u t?klat?n.Her turda 80 numaran?n 20 tanesi rasgele biçimde çekilir. Çekilen numaralar, tutan ve tutmayan numaralar? ve oyun turundaki bonus jokerleri gösterecek ?ekilde numaral? karelerde görüntülenir.

  Bonus turu oynamak için:

  • Numaralar? seçin ve say? çekili?ine geçmek için BA?LA’y? t?klat?n.

  Keno Legend

 • No related posts.

  Loto – paray? kim kazanacak ve oynayarak bir milyoner olacak?

  Piyangolar salt ?ans oyunu ve kimin kazanaca??n? etkilemek mümkün de?il. Loto istatistiklerine ve önceki loto sonuçlar?na sahip olsan?z bile bir kazanc?n serisini hesaplayamazs?n?z.

  Lotoda kazanma ve varl?kl? bir milyoner olma ?ans? matematiksel olarak çok küçük. Lotoda para kazanma (h?zl? para) veya para elde etme diye bir ?ey yoktur. Piyango serilerinde kimin zengin olaca??na salt ?ans karar verir.

  Lotoda kazanma ?ans? elde etmek için, ki?inin bir bilet almas? gerekmektedir. Kazanma ?ans?n?n art?rman?n tek ihtimali daha çok daha fazla piyango serisine oynamak. Birinin bir loto serisi yerine iki loto serisi olmas? kazanma ?ans?n? ikiye katlar.

  Ayr?ca do?ru lotoyu seçmek durumundas?n?z. Ço?u devletin lotosu yanl?? lotodur.

  Bunun yerine birinin, ?nternet arac?l???yla ki?isel olarak oynayabilece?i Avrupa lotosunu tercih etmeli. Asla üçüncü bir ?ah?s arac?l???yla oynamay?n- kazan?p bir milyoner olursan?z, üçüncü ?ahs?n sizin paran?z? alma riski çok yüksek. ABD’de böyle bir ?ey oldu?unda polise bile gidemezsiniz, kurallar böyle.

  Lotonun da AB/AET s?n?rlar? içerisinde olmas? gerekiyor ki kazançlar?n?z vergiden muaf olsun. Ben her hafta Liechtenstein Lotto’sunda bir seri kupon (ve bazen fazladan birkaç seri kupon daha) oynar?m.

  Garantili Jackpot her zaman 15 milyon EURO’nun üzerinde (birkaç tanesinin ayn? anda kazanmas? durumunda Lloyds’da güvenceleri var) ve prim say?s? içermeyen ayn? seri kupon yakla??k 200000 EURO kazan?r. Loto kazançlar? vergiden muaft?r. %60’? yeniden oyunculara gider, %45 veren birçok lotoyla bunu kar??la?t?r?n.

  Dahas?, Liechtenstein Lotto K?z?l Haç’a destek veriyor, böylelikle birileri her oynad???nda iyi bir olaya destek veriyor. Golotto her Cuma günü çekili?i yap?lan haftal?k bir lotodur. ?nternet arac?l???yla kendi sitelerinde loto sonuçlar?n? görmek mümkün. Loto çekili?i canl? olarak gösteriliyor ama yine de bütün loto çekili?leri ar?ivlendi?i için daha sonra da görülebilir.

  Liechtenstein Lotto’da ki?i loto sistemi de oynayabilir. Sadece Daha Fazla Oynama Seçene?i’ni (More ways to Play) t?klay?n. Sistem otomatik olu?turuluyor, denemek isterseniz, 7 seri oynaman?z? öneririm. Daha sonra üzerinde oynanm?? loto sistemiyle bir Çarkl? Bilet al?rs?n?z. Kendi loto program?n?z? ya da manuel loto sistemi almaktan kaç?n?n.

  K?saca, loto sistemi oynayarak kazand???n?z paray? garanti etmek, para elde etmek ya da h?zl? para kazanmak mümkün de?il. Loto salt ?ans oyunu ve kazanma ?ans? çok küçük (bu yüzden kimse daha büyük miktarlarda oynamaz). Bu nedenle jackpotlar müthi?tir.

  Birileri kazan?r, tamamen ?ans yoluyla, ve oynayan herkesin e?it ?ans? vard?r. Bu siz ya da ben ya da herhangi ba?ka biri de olabilir. Spor bahislerin yar? zamanl? bir profesyonelim ve bahis oranlar?n?n ne oldu?unu biliyorum – ve yine de loto da oynuyorum. ?ans? yakalamak için haftada bir seri kupona de?er.

  O halde beni örnek al?n, talihe bir ?ans verin ve Liechtenstein Lotto’da haftada bir kez bir seri oynay?n.

  Bol ?anslar ve varl?kl? bir milyoner olman?z dile?iyle.

  No related posts.

  Hangi bahis ?irketleri, bahis borsalar? ve bahisçiler daha iyidir?

  Bahis ?irketleri, bahisçiler ve bahis borsalar? aras?nda büyük bir fark vard?r.

  ?yi bir bahisçi veya iyi bir bahis ?irketi ?unlarla öne ç?kar:

  • Yüksek bahisler – bizim için bir zorunluluktur
  • Ödeme alternatifi olarak Moneybookers sahibi olmak
  • Oynamadan önce bir ki?inin ne kadar çok bahis oynayabildi?ini göstermek
  • AB s?n?rlar? içerisinde ikamet etmek, böylece kazançlar vergisiz olur
  • Çevrimiçi Bahis Oyunu bulucudaki bahisçiler aras?nda bulunmak
  • Bahislerinin arkas?nda duracaklar – bahsin kabulü ekranda görünür, bahsimizi onurland?rmal?y?z
  • ?ptal i?lemleri kaybettiklerinde yap?lmayacak
  • Büyük bahisleri kabul edecek (her ?ey aç?k olmal?)
  • Bahse son veren kazananlara kötü davran?lmayacak
  • Para yat?rma ücreti olmayacak
  • Bahis oranlar?na bir limitkoyacak(maksimum bahis toplam?) oyuncuya de?il – bütün oyuncular için ayn? olacak
  • Bahsi ekranda kabul edecek, bekleme süresi olmayacak
  • Kazançlar? ödemek için hiçbir ücret al?nmayacak
  • 48 saat içinde kazançlar?n ödemesi yap?lacak
  • Ondal?k bahis oranlar? olacak

   

  Bahisçiler ve bahis ?irketleri içerisinde neredeyse hiçbiri. Büyük numaraya bahis oynad???m AB’deki gerçek bahisçiler yaln?zca 4 tane ve onlar da kendi s?n?flar?nda hizmet veriyor:

  Ladbrokes

  888sport

  Expekt

  Bet24

  24bettle.com ve b-bets.com daha iyi bir s?n?fa dahil ancak hafta yaln?zca 1 bahis oran? var bu nedenle daha sonras? için beklemek en iyisi. Bundan sonras?nda orta tabaka geliyor: Bahisçilere yaln?zca Kaybedenler girebilir.

   

  Kumar borsalar? (bahis borsalar?) tamamen fakl? bir konudur. Bir bahis borsas?nda, oyuncular birbirlerine kar?? oynarlar – Ayr?ca bir bahisçi olmak için oynayabilir ve ba?kalar?n? oyuna davet edebilirsiniz. Ço?u ki?i bunu yapar; buna Laya denir (ya da Teklif, ?ddia, Kar?? oynamak – aman çocuklar birçok ad? var).

  Kumar borsalar? kazançlar?n üzerinden bir komisyon al?rlar (yaln?zca kazançlardan, birinin geri çekti?i toplam bahisten de?il). Genellikler %5 olmak üzere, biri ne kadar fazla bahis oynarsa o kadar az öder. Bir bahis borsas?nda, belirli bahis oranlar?na oynamak için ne kadar paran?n kullan?labilir oldu?u görülebilir.

  Bu, asl?nda komisyon dü?ürüldükçe bahis oranlar?n?n da a?a??ya çekildi?i anlam?na geliyor. %5’lik komisyonla oran? 3 olan bahis asl?nda 2,90’d?r. Gerçek bahis oranlar?n? Buradan hesaplayabilirsiniz.

  Daha sonra komisyonlardan daha fazla kazanmalar? aç?s?ndan bahis borsalar? kazananlara benzer. Hepsi kazananlar? oyalayan ve limitlerini azaltan bahisçilerle olandan oldukça farkl? bir ?ey.

   

  ComeOn, (oynamak için halihaz?rda çok paras? olan)

  Betdaq, (en iyi navigasyon, web sitelerini bir dahi olu?turdu).

  Betfair, çok ama çok iyi navigasyon.

  O halde uzun vadede eklemeniz gereken bir bahis borsas? var. Betfair. Kendine kendini tebrik eden, kendinden emin ve küstah. Onlar hep böyle olmay? seviyor, bu onlar?n politikas?. Çünkü Betfair en büyü?ü ve en güzeli, bahis borsas?n? onlar icat etti ve onlar?n bahis borsas?nda çok daha fazla anapara var ve maç?n ard?ndan kazan?lan para kullan?labilir hale gelsin diye h?zl? bir ?ekilde ayarl?yorlar. Benim için bir bahsi iptal eden ya da bir ödeme kaybeden tek bahis borsas?. Küstah bir tav?r ve kötü hizmet dü?ünün bu yüzden deneyin ve kaç?n?n.

  Bir ba?kas?n?n size bir bahis borsas? olarak Betdaq’? tavsiye etmesi mümkün. Yüksek komisyon, %5. Oynamak için halihaz?rda çok fazla paras? var ancak ComeOn‘?n da var. Betdaq sinir bozucu bir ?ekilde yava? i?liyor. Ayn? site bir ba?ka “skin”le (arabirim görüntüsü) de bulunmakta, gezinmenin daha kolay oldu?u ve daha çok h?zlanan bir yüzü. ?kisinde de ayn? para var. Daha h?zl? olan sürümün ad? BetBull ve daha iyi. Size tavsiyem gitti?i yere kadar onsuz idare etmenizdir; ComeOn’?n bir çok iyi bahis oran? var.

  Büyük miktarlara ula?t???n?zda, Betfair’de de oynama ihtiyac? duyacaks?n?z. Betfair olmadan ba?lay?n ve deneyin ancak onlardan kaç?n?n. Daha iyi bahis borsalar? var ve bunlar en iyisi. Mansion en dü?ük komisyona sahip ancak orada oynamad???m için haklar?nda hiçbir ?ey bilmiyorum.

  No related posts.

  ?yi bahisçiler a?açta yeti?mez

  S?radan bir oyuncuyla bir kazanan aras?ndaki fark devasad?r. S?radan oyuncu kaybeder; bu yaln?zca bir zaman meselesidir. Ona göre sadece bir bahisçi bu i?i yapacakt?r, orta düzeyde ya da iyilerin bulundu?u bir bahisçi. Size en iyilerinden biri olan Expekt’i öneririm çünkü onlar sadece e?lence tesisi.

  E?er çok yüksek bahislerle oynamak istiyorsan?z, size Ladbrokes’u öneririm.

  E?er kazanan olmay? amaçlayanlardan biriyseniz, farkl? ?ekilde davranman?z gerekmektedir. Yüksek bahisleri olan, kazançlar?n?z? ödeyen ve mümkün oldu?unca yüksek bahislerle oynayabilece?iniz bir bahisçi edinmeniz gerekmektedir. Bahisçilerin AB/A?S (Avrupa ?stihdam Stratejisi) s?n?rlar? içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir, aksi takdirde vergi problemini de i?in içine katabilirsiniz.

  Bundan ba?ka, ”kaybetmeden kaybetmek” zorundas?n?z, yani kaybederek kazançlar? bahisçilerden (bu nedenle sizi kaybedenler olarak görüyorlar ve yüksek bahis oynaman?za izin veriyorlar) Bahis borsalar?na (komisyon elde ettikleri için kazananlar? severler) aktar?rs?n?z. Ku?kusuz bu bahis – risksiz kumar oynama- yoluyla meydana gelir ve bu sitede ba?ka bir sayfada aç?klanmaktad?r.

  ?yi Bahisçiler

  Bence do?ru düzgün davrana yaln?zca 4 bahisçi var. ??te en iyisi en ba?ta olmak üzere azalan s?rayla onlar geliyor:

  Ladbrokes. Bir toplam? doldurabildi?iniz ve ne kadar bahis oynayabilece?inizi gördü?ünüz ?ngiliz bahisçisi. Ladbrokes büyük kay?plara dayanabilir; 5000 EURO için gözünü bile k?rpmaz. Genellikle çok büyük bahisler oynayabilirsiniz. H?zl? ödeme yap?yor. Moneybookers hesab? var. ?yi bahis oranlar? var ancak ço?unlukla hafta sonlar?.

  888sport (sekme: Spor). Makul surette yüksek bahislere izin verilir, genellikle 900 EURO’ya kadar olan kazançlar (bahis X bahis oran?) onaylan?r. ?yi bahis oranlar? var. Moneybookers hesab? var.

  Expekt. Gerçek bir e?lence tesisi ve zevk için oynayanlar veya bingoyu sevenler için mükemmeldir. Son zamanlarda çok fazla kazanmad?ysan?z her bahis için genellikle 30 ilâ 400 EURO aras?nda onaylan?r. H?zl? ödeme yaparlar ve Moneybookers hesaplar? var.

  Bet24. ?skandinav personel. Bahis oranlar? çok yüksek de?ilse ?imdiki durumda her bahis için 150 EURO’ya kadar onaylan?r. “Kaybetmeden kaybetmek” için onca çaban?n bo?a ç?kmas?n?n ard?ndan bütün kazançlar?m? toplamama ra?men, biri onaylayana kadar ne kadar bahis oynanabildi?ini göremezsiniz. Bahis çok yüksekse biri durdurulur ve bahis onaylanana kadar daha dü?ük bir bahisle ya da daha dü?ü?üyle deneme yap?lmas? gerekmektedir. Moneybookers hesaplar? var ancak onlar için para çekme i?lemi yok. Ben kendi banka hesab?ma çekiyorum.

  Pinnacle’dan henüz bahsetmedim – bahisçilerin kral? ya da 10Bets, gerçekten iyi olan bir ba?ka bahisçi. Her ikisi de yüksek bahisleri kabul ediyor ve Pinnacle türünün en yükse?iyle. 10Betsin Pazartesi’den Per?embe’ye kadar bahisler üzerinde % 5 ikramiyesi var ve “kaybetmeden kaybetmek” isteyenler için ücretsiz ekstra para veriyor.

  Bunlar? önermememin nedeni AB-lisanslar?na güvenmiyor olmam. Her ikisi de aslen AB d???nda tescillenmi?ler ve edinilen bilgilere göre AB/A?S’de de bir lisanslar? var. Bu yüzden çekiliyorum ve vergi yetkilileri onlar? AB ?irketi olarak hesaba katmad??? takdirde kazançlar?n üzerinde olu?abilecek vergi riski nedeniyle onlar? tavsiye etmiyorum.

  Daha yüksek bahisler oynaman?z gerekti?i için biraz daha fazla bahisçi bulman?z gerekiyor. A?a??daki bahisçiler an?nda korkarlar ve kazan?rsan?z, ki bu kaç?n?lmazd?r, limitlerinizi dü?ürürler. Kaybetti?iniz sürece her ?ey iyidir. Yüksek bahislerle oynad???n?z ve kazand???n?z sürece, tekrar mant?kl? bahisler alabilmeniz için “kaybetmeden kaybetmeyi” denemeniz gerekir.

  Bu bahisçiler ciddidir ve çok fazla kazanmad???n?z sürece i?ler t?k?r?ndad?r.

  Interwetten. H?zl? ödemelerde ve ayn? zamanda yüksek bahis oranlar?nda iyi olan Avusturyal? bir bahisçidir (ço?u kötüdür çünkü Avusturya’da hiçbir Kumar Kurulu yok). Paran?z azalsa bile 10 – 25 EURO ve zaman zaman EURO 100 -150 aras?nda bahis oynayabileceksiniz. Genellikle Interwetten, maç saati yakla?t?kça limitleri herkes için dü?ürüyor. Oynad???n?z bahis çok yüksekse, oynayabilece?iniz bahis siz onaylamadan önce gösteriliyor. Ödeme h?zl? ve Moneybookers hesaplar? var.

  WilliamHill. ?yi bahis oranlar? var ancak yaln?zca günde 1-2 kez. Moneybookers kullanmad?klar? için ödeme kredi kart?yla yap?l?yor. Siz onaylamadan önce oynad???n?z bahsin büyüklü?ü gösteriliyor.

  SportingBet. Burada büyük paralar için, 1000-2500 EURO, bahis oynayabilirsiniz. Ancak kazan?rsan?z, oynad???n?z bahis birkaç onlu?a s?k???p kal?r. “Y?l?n bahisçisi” ilan edildi, insan dü?ünmeden edemiyor, bu ikramiyeleri azar azar da??tan bir y???n kaybeden mi? “kaybetmekle” ilgili kötü bir talihiniz yoksa ve tesadüfen çok kazan?yorsan?z, bu iyi bir bahisçi. Per?embe günleri %5 bahis primi veriyor – ekstra para da cabas?. Moneybookers kullan?yorlar. Sorun ?u ki, e?er olur da kazan?rsan?z, öyle zorlu bir ?ekilde s?k??t?r?l?rs?n?z ki “kaybetmekten” ba?ka ?ans?n?z kalmaz ve bunun olmas? halinde –yaln?zca onlar? kendi haline b?rakmak için – bahislerin büyüklü?ünü art?rmaya ba?lars?n?z.

  Betbet. Expekt’te e?itilmi? çok tecrübeli personeli var ancak maalesef en ufak nedenden dolay? limitinizi dü?üreceklerdir, sizin kazand???n?z? dü?ünmeleri yeterli. ?yi bir site, Expekt’in sitesinin bir de?i?i?i. Olur da kazan?rsan?z, burada gösterildi?i gibi gülünç bahislere saplanacaks?n?z:

  A?a??daki kuponlar onaylan?r:Betbet ?imdiki duruma göre mevcut bahis oran? 19.00’da duruyor, yani 1.00 Euro’luk bir bahisten (1.00 Euro) muhtemel kazanç 19.00 Euro’dur (19 Euro).

  Parantez içerisindeki miktarlar bahsin reddedilen k?sm?n? gösteriyor. ?

  (Bu a??r? de?il, 24thPoker’de oynayaca??n?z ayn? bahis de 1 EURO’ya ç?kar?labilirdi.) Bu 2 sirk bahisçisi de, oran? 19 olan bahse 2 EURO oynamama izin vermeye cesaret edemez. Bu bo?uculuk ba?lad??? anda yaln?zca paran?z? çekin ve oradan ayr?l?n.

  Oynad???n?z bahis çok yüksekse onaylamadan önce oynayabilece?iniz bahis toplam? size gösterilir. Moneybookers kullan?yorlar.

  Staybet de i?in ustas? Expekt’ten etkilenen bir bahisçidir. Kadrosu ço?unlukla ?sveçlilerden olu?ur, bu genellikle yüksek s?n?f anlam?na gelir. Ne kadar bahis oynayabilece?inizi görmeniz için öncelikle bahsi onaylaman?z gereklidir – en yüksek bahis onaydan önce gösterilmez, ki bu da kötü bir durumdur. Ancak ne kadar bahis oynayabilece?iniz gösterilirse, dü?ük ve daha dü?ük bahislerle gidi?at?n?z? denemekten kaç?n?rs?n?z. Yüksek bahis oranlar?na ve Moneybookers hesab?na sahip.

  Partybets. Yüksek bahis oynayabilirsiniz ve kazan?rsan?z be? para etmez toplamlara saplan?p kal?rs?n?z.

  Guts odds’ta da ayn? bahis oranlar? var ancak kadrosu daha iyi – Guts odds’ta da yüksek bahis oynayabilirsiniz ancak do?al olarak her iki bahisçide de bahis oynars?n?z ve bahsi yükseltirsiniz. O kadar s?k olmasa da her bahis gününde yüksek bahis oranlar? var. Her iki sitede de “en yüksek bahis” linkine t?klamadan önce oynayabilece?iniz bahis toplam? gösteriliyor, örnek te?kil ediyor. Moneybookers hesaplar? var.

  Bets10. An?nda 50 EURO’luk en yüksek bahse daralt?lacaks?n?z ve ne kadar kazand???n?za göre de?i?en izin verilen en yüksek iyi kazançlar olacak. Hep böyle i?ler ve yüksek bahis oranlar? vard?r. Oynad???n?z bahsi onaylad?ktan sonra ne kadar bahis oynayabilece?inizi göreceksiniz, ancak s?k??t?r?ld???n?z anda her bahis için uygulanan en yüksek bahsin 50 EURO oldu?unu göreceksiniz (ö?renme e?risinden sonra). Moneybookers kullan?yorlar.

  Bir süre bu bahisçilerle idare edeceksiniz. ??e yarayan daha küçük bir miktar çok olan?ndan daha iyidir – çünkü paran?n (bahis sermayeniz) dayanmas? gerekmektedir. Daha az?yla çok paran?z?n olmas?, daha ço?uyla i?e yaramayan miktarlardan daha iyidir.

  Daha fazlas?na ihtiyaç duyuyorsan?z, o halde ?unlarla ba?lay?n:

  Betshop. Burada 100-150 EURO bahis oynayabilirsiniz ve daha kötü bir tak?m üzerine yüksek bahis oranlar? bulabilirsiniz.

  Redbets – Yüksek bahis oranlar?na bile 50 EURO bahis oynayabilirsiniz. Burada her zaman birçok maç?n üzerine yüksek bahis oranlar? vard?r.

  Daha fazlas?n? istiyorsan?z www.greatbettinginfo.com sitesine bak?n?z ancak Bet365 ve Olybet’i seçmeyiniz, her ikisi de yaln?zca kaybedenleri kap?da kar??layan beter türden sirk bahisçileridir.

  NOT: kaydoldu?unuzda benim linklerimi kullan?n, onlar sizi bahis primlerine (böyle tekliflerin bulundu?u yerlere) yönlendirirler. ?lk ödemeyle birlikte ödeme primleri verilmesi adettendir. Bunlar? maksimum düzeyde kullan?n- bedavadan para. Kazançlar?n?z? çekmeden önce, genellikle primin 2-3 kez 1,5’tan (ya da benzeri bir orandan) daha yüksek bahis oranlar?na oynanmas? gerekir. Sorun de?il çünkü biz her halükarda bütün bahisçilerimize “yenilmeden kaybedece?iz”. Bu yolla herkes kazan?r.

  Ayr?ca, bahisçilerde kaybederek kazançlar?m?z? kenara çekmek için bahis borsas? da oynaman?z ve “kesin bahislerle” (risksiz bahisler) bahis borsas?nda kazanman?z gerekmektedir.

  En iyi bahis borsalar? hakk?nda bilgi edinmek için Buray? t?klay?n.